description

  • Tin tức
  • Quy đinh và hình thức thanh toán

Quy đinh và hình thức thanh toán

1.Quy Định Thanh Toán

Quy định thanh toán của Nội Thất APA chúng tôi như sau:

1. Đối với khách hàng dự án

- Tuỳ thuộc vào đơn hàng và sự thoả thuận giữa hai bên.

2. Đối với khách hàng trực tuyến

- Những đơn hàng nhỏ và lẻ: Thanh toán ngay sau khi giao hàng và lắp đặt hoàn thiện.
- Đối với những đơn hàng lớn:
+ Thanh toán 50 % giá trị đơn hàng, ngay sau khi xác nhận đơn hàng
+ Thanh toán 50 % giá trị đơn hàng còn lại ngay sau khi giao hàng và lắp đặt hoàn thiện.

2.Hình thức thanh toán

HIỆN TẠI noithatapa.vn

Chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

1. THANH TOÁN TIỀN MẶT:

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc trả trực tiếp cho nhân viên của chúng tôi (tùy từng trường hợp cụ thể)

2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN:

Với hình thức thanh toán chuyển khoản. Phòng Kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi cho quý khách thông tin chi tiết theo từng hợp đồng cụ thể.